Letní medaile pro spolek Černí koně v prodeji!
Zpět do obchodu

Registrace

Zámek Jindřichův Hradec – renesanční klenot jižních Čech

Zámek v Jindřichově Hradci patří ke klenotům jižních Čech. Krása tohoto renesančního skvostu mne okouzlila a jen těžko si umím představit, že kdysi málem zanikl. Naštěstí ale doslova vstal z popela a může přivítat každoročně desítky tisíc nadšených návštěvníků.

Dávná historie Hradce

Zámek Jindřichův Hradec patří k největším památkovým areálům svého druhu u nás. Komplex hradních a zámeckých budov zabírá plochu 3,5 hektaru a plynule navazuje na historické centrum města. Vznik tohoto obdivuhodného sídla se váže už k dávné minulosti. Jako první na tomto místě stálo dřevěné slovanské hradiště už někdy v 10. století našeho letopočtu. Patřilo k tzv. hradské soustavě, pomezním hradům, pomocí kterých bylo spravováno České knížectví. Postupně bylo hradiště přestavěno na kamenný hrad, který chránil důležitou obchodní cestu z jihu Evropy. Tady, u brodu nad soutokem řeky Nežárky a Hamerského potoka, se dostalo obchodníkům a řemeslníkům ochrany a zázemí. Za stavbou středověkého hradu na počátku 13. století stojí Jindřich Vítkovec, zakladatel rodové linie pánů z Hradce. Podle něj také vznikl název města. Nejdříve se užíval jen název Hradec, později i s přízviskem Jindřichův Hradec. Tehdy vznikla Černá věž, Starý palác a byly posíleny hradby.

Proměna v renesanční perlu

Od počátku působení pánů z Hradce měl hrad nejen obranou, ale také reprezentativní funkci. Tomu podléhaly i všechny další přestavby, které pokračovaly až do přelomu 15. a 16. století. V té době už ale přestal hrad vyhovovat požadavkům doby a přistoupilo se k jeho přebudování na moderní, pohodlné zámecké sídlo. Na třetím nádvoří se budovy rozrostly o Adamovo křídlo na straně jedné a Španělské křídlo na straně druhé, obojí pak bylo propojeno pomocí velkých arkád.

A jako třešnička na dortu vznikl v malé zahradě za budovami krásný hudební pavilon Rondel. Středověký hrad se tak během 16. století proměnil v obdivuhodné renesanční sídlo, a prakticky v této podobě jej můžeme vidět i dnes.

Unikátní divadelní sál

Rod pánů z Hradce vymřel v roce 1604 po meči a dědici se stali Slavatové.  Ti pokračovali v úpravách zámku, ale už spíše jen v detailech. Jeden větší zásah po nich ale zůstal, a to divadelní sál ve Španělském křídle. Nejstarší zprávy jej zmiňují v roce 1653 a je tak nejstarším zámeckým sálem upraveným speciálně k účelu divadelních představení. I Slavatové ale vymřeli po meči a jejich nástupci zde se stali Černínové. Tento rod zastával významné diplomatické funkce u Habsburské monarchie a díky tomu se i na zámku v Jindřichově Hradci setkávali s významnými evropskými politiky a zástupci císařského rodu. Za Černínů proběhli barokní úpravy zámku. V letech 1709 – 1735 byla barokně upravena hradní kaple, velkých investic především do výzdoby se dočkal Rondel a také i Černíny oblíbený divadelní sál ve Španělském křídle.

Požár málem znamenal zánik

V roce 1773 ale postihl město a zámek ničivý požár, který ze zámeckých budov nejvážněji poškodil právě Španělské křídlo. Byly zničeny bohaté interiéry i mnoho uměleckých děl z rozsáhlých sbírek Černínů, velkých milovníků umění. Ti se po požáru rozhodli do zámku dále neinvestovat a opustili jej. Nechali jej jen provizorně zastřešit, ale budovy dál neutěšeně chátraly. Jako hospodářské správní centrum panství byly stavby využívány všelijak, třeba arkády soužily jako stáje nebo Rondel jako dřevník či chlév.

S romantismem vstal zámek z popela

V 19. století se ale s vlnou romantismu vrátil i zájem Černínů o jejich bývalé sídlo a započala snaha o záchranu zámku. Částečné opravy probíhali pod jejich taktovkou až do roku 1945, kdy jim byl zámek zkonfiskován státem. Teprve v roce 1976 pak byla zahájena velká generální rekonstrukce, která během necelých dvaceti let zámku vrátila jeho zašlou slávu a lesk. Od roku 1993 je přístupný veřejnosti.

 

Prohlídkové okruhy

Základním prohlídkovým okruhem na zámku je Adamovo stavení. Prochází prvním patrem tohoto renesančního křídla a ukazuje bohaté interiéry reprezentativních i soukromých pokojů a životní styl pánů z Hradce, Slavatů i Černínů. Prohlídka je zakončena v Rondelu, kde si užijete i krátké hudební představení. Tuto prohlídku vřele doporučuji, prostory zámku jsou okouzlující. V Rondelu končí také prohlídková trasa Interiéry 18. a 19. století, která přibližuje vybavení interiérů v době klasicismu, empíru a historizujících slohů z 19. století. Další prohlídkovou trasou je Gotické palác, kde jsou k vidění mimo jiné unikátně dochované středověké malby. Součástí prohlídky je také návštěva pozdně gotické Černé kuchyně. Širší stavební vývoj od gotiky až po renesanci zahrnuje Výběrový okruh. Černou kuchyni můžete navštívit i sami bez průvodce společně s Černou věží, odkud je moc pěkný výhled na město a okolí.

Autor: Martina Limbergová (Primavylety.cz)

Další tipy na zajímavé výlety nalezneš na portále www.primavylety.cz

Zpět do obchodu