Jarní medaile pro Nadační fond dětské onkologie Krtek v prodeji!
Zpět do obchodu

Registrace

Červené blato – unikátní rašeliniště s pralesem borovice blatky

Jižní Čechy jsou doslova posety mnoha architektonickými skvosty, které sem lákají tisíce turistů ze všech koutů světa. Nabízí ale také krásnou přírodu hodnou obdivu. Jedním takovým místem je přírodní rezervace Červené blato. V nejhezčí části tohoto rašeliniště byla vybudována naučná stezka, která návštěvníky seznámí se všemi zajímavosti této oblasti.

Národní přírodní rezervace Červené blato leží mezi obcemi Suchdol nad Lužnicí a Trhové Sviny. Patří mezi nejcennější části chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, na jejímž jihovýchodním okraji leží. Třeboňská rašeliniště vznikla na konci poslední doby ledové někdy před 10 – 12 tisíci lety. V období záplav docházelo v určitých místech k erozi půdy vodou a tyto terénní sníženiny, tzv. terénní deprese, se pak usazováním přírodního materiálu přetvořily v rašeliniště. Vrstva rašeliny v Červeném blatě dosahuje místy až 8 metrů.

Naučná stezka po nejhezčí části rašeliniště

Do rezervace se dostanete ze silnice spojující Třeboň a Nové hrady. Kousek od osady Jiříkovo údolí je odbočka na malé parkoviště. Tady začíná naučná stezka, která měří celkem asi 5 kilometrů a vede nejhezčí částí rašeliniště. Půjdete po zpevněných cestách a po povalových chodnících tam, kde je jinak cesta podmáčená a vratká. Zhruba v polovině trasy se nachází vyhlídka na rašelinové jezero. Na terase s lavičkami si můžete odpočinout a pokochat se zdejší krajinou.  A po cestě samozřejmě nechybí informační tabule seznamující zájemce s historií rašeliniště a těžby v něm, se zdejší faunou i florou. Povalové chodníčky jsou pohodlné, ale pro kočárek příliš vhodné nejsou, doporučuji tedy rodičům vzít nosítko nebo až odrostlejší děti.

Přírodní rezervace má plochu téměř 404 hektarů a je chráněna už od roku 1953. Přestože se tu v minulosti rašelina těžila, zůstala krajina velmi zachovalá, a tudíž cenná. Těžba probíhala od roku 1774 do roku 1910 pro potřeby sklářské huti v nedalekém Jiříkově údolí. Během ní byly vytvořeny mnohé odvodňovací kanály, ale ty byly z důvodu ochrany krajiny zahrazeny, aby se obnovil původní vodní režim. Díky tomu se může krajina přirozeně regenerovat.

Bohatá flora a fauna

Zdejší flora je podobná svým složením ranně poledovému období. Největší část vegetace tvoří porosty borovice blatky, která místy vytváří hustý prales. Některé stromy jsou přitom staré i 200 let. Husté porosty vytváří také keře rojovníku bahenního nebo trsy suchopýru pochvatého, daří se tu porostu borůvek, brusinek a místy i klikvy (známé také jako americká brusinka). Ze vzácných zástupců zdejší flory lze najít třeba masožravou rostlinu rosnatku okrouhlolistou.

Můžete tu zahlédnout také spoustu zástupců živočišné říše. Především ptákům se tu velmi daří. Usadili se tu například čápi černí, kulíšci nejmenší, jestřábi lesní nebo jeřábci lesní. Hojná je tu také populace ještěrek živorodých, které se s oblibou vyhřívají na kamenech, spadlých kmenech stromů nebo povalovém chodníčku. Poletuje tu také velké množství můr a motýlů. Ovšem nechybí ani hejna komárů a ovádů, kteří byli obzvlášť otravní. Doporučuji tedy před procházkou aplikovat silnou vrstvu repelentu.

 Autor: Martina Limbergová (Primavylety.cz)

Další tipy na zajímavé výlety nalezneš na portále www.primavylety.cz 

Zpět do obchodu